Mostar, grad za brzi turizam

Progledajte i na:

Od 2004., godine obnove Starog mosta (Mostar, Bosna i Hercegovina) uništenog tijekom unutarnjeg sukoba (1992.-95.), broj turista u gradu neprekidno raste. Međutim, čini se da grad ne privlači turizam dugog boravka. Većina posjetitelja dolazi na jedan ili dva dana i uglavnom se zadržavaju u starom dijelu grada. Posljedica je da svi u gradu nemaju koristi od turizma.

Amel Dridi, Marko Pervan i Ivana Letić