Marine Delatouche : “Suočila sam se sa jednom stvarnošću drugačijom od naše”

Marinin članak:

No post found!

Hana i ja smo živjele u isto vrijeme u istom gradu, ali upravo nam je ovaj projekat omogućio da se upoznamo. Uvijek pozitivna, ona je bila velika podrška da se naša reportaža uspješno realizuje. Njeno poznavanje jezika i zemlje bili su jednako dragocjeni kao i njena sposobnost da prevede riječi naših sagovornika. Govoreći o osamostaljenju mladih, suočila sam se sa jednom stvarnošću drugačijom od naše u Francuskoj.

Kada nismo bili na terenu, projekat je poprimio izgled ljetnog kampa sa različitim ličnostima, improviziranim večernjim izlascima i čestim šalama koje su uvijek tako smiješne. Ako bi trebalo navesti najljepši uspjeh projekta, rekla bih da je to možda usklađenost grupe koja se za samo nekoliko dana tako sjajno sjedinila.

Marinin članak:

No post found!