Otežana emancipacija mladih u Bosni i Hercegovini

Mladi u Banjoj Luci, a naročito oni koji su završili fakultet, imaju poteškoće da se osamostale i odvoje od roditelja. Nestabilna ekonomska situacija i malo prilika za zaposlenje u ovoj zemlji ih ne potiču da napuste roditeljski dom, a porodične vrijednosti takođe igraju značajnu ulogu.

Marine Delatouche i Hana Hot

Autorice