Irfan Mandžuka: „Snaga zajedničkog jezika kao mosta“

Od samog svog začeća ovaj projekat je obećavao mnogo. Međutim, nije dovoljno ideju samo iznijeti svijetu, potrebno ju je i nadograđivati, njegovati i materijalizovati. I mislim da smo kao grupa u svemu tome zacijelo i uspjeli.

Uvijek me zanimao proces sastavljanja novinske reportaže i ovdje sam imao najbolju priliku da zadovoljim svoju znatiželju sarađujući sa vrsnim žurnalistima i pronalazeći se i sam ponekad u toj ulozi. Prvi put sam se zatekao u situaciji da vodim i istodobno prevodim razgovore sa utjecajnim ljudima u našem društvu i smatram da smo uz uzajamnu pomoć i podršku, dorasli bili tom izazovu.

Uvjerio sam se da je posao novinara znatno složeniji i zahtijevniji nego što sam to prvotno mislio i shvatio sam koliko je nekad teško biti objektivan i nepristrasan a također i koliko je to bitno da bi se prikazala čitava slika.

Učešćem u ovoj radionici razvio sam svoje vještine za timski rad i uhvatio se u koštac sa nekim stvarnim problemima s kojima se suočava naše društvo. Mogu reći da je ovo iskustvo zasigurno probudilo i aktivistu u meni.

Imao sam zatim i priliku da upoznam mnogo divnih ljudi iz raznih krajeva bivše Jugoslavije i Francuske i smatram da je, u konačnici, to ostavilo najveći trag i najupečatljiviji utisak na mene. Nastala su prijateljstva i veze koje će se održavati dovijeka. Nastala je pustolovina koju ćemo zauvijek njegovati kao dragu uspomenu, korisnu lekciju, a možda i životnu prekretnicu, jer ne znamo šta nam život nudi poslije ovoga, ali znamo da su nam se u međuvremenu otvorila mnoga vrata koja su doskora bila zatvorena. Ova radionica je iznova potvrdila snagu zajedničkog jezika kao mosta između različitih ljudi i kultura.